Kako lahko postanete del portala ?

Portal aktivnosti nevladnih organizacij zasavske regije smo vzpostavili v okviru Regionalnega centra NVO – Consulta. S portalom želimo občanom omogočiti, da na enostaven način, na enem mestu najdejo različne tečaje, vadbe in prostovoljske aktivnosti, ki jih izvajajo društva v njihovem kraju in se jim lahko pridružijo.

Na portalu imejsefajn.si lahko svoje tečaje brezplačno vpišejo in predstavijo društva, ki aktivnosti izvajajo v zasavski regiji in si želijo privabiti nove uporabnike, člane ali prostovoljce. Vpisujejo se lahko tečaji, vadbe in prostovoljske aktivnosti, ki trajajo skozi celo leto. Portal tako ni namenjen vpisu enkratnih dogodkov, delavnic ali prireditev.

Pogoji, ki jih morate izpolnjevati za vpis aktivnosti na portal:

  1. ste društvo, zasebni zavod ali ustanova
  2. aktivnosti izvajate na območju zasavske regije (v občinah Zagorje ob Savi, Litija, Hrastnik ali Trbovlje)
  3. vaše aktivnosti se izvajajo redno, ne gre za enkratne dogodke
  4. želite pridobiti nove uporabnike vaših aktivnosti ali prostovoljce.

Dostop za vpis aktivnosti na portal lahko pridobite z registracijo vaše organizacije. Po potrditvi vaše registracije vam omogočimo dostop do vpisnika aktivnosti, kjer lahko dodajate aktivnosti na portal in jih imate možnost naknadno tudi urejati. Vpis aktivnosti na portal je za nevladne organizacije brezplačen. Za točnost navedb odgovarjate organizacije, ki ste aktivnost vpisale. Za ažurnost redno posodabljajte vpisane aktivnosti.

Registracija organizacije

Vpišite osnovne podatke vašega društva, zasebnega zavoda ali ustanove, ki izvaja aktivnosti na območju zasavske regije in pridobite dostop za vpis aktivnosti na portal.

Registriraj

Potrditev registracije

Po pregledu vpisanih podatkov in preverjanju izpolnjevanja pogojev vam bomo omogočili dostop za vpis aktivnosti na portal.

Kontakt

Uporaba portala

Z izbranim uporabniškim imenom in geslom enostavno dostopate do vpisnika aktivnosti, ki jih lahko poljubno dodajate in urejate vaše vpise na portalu.

Prijava

Ostale informacije

Ekipa Consulta

info@consulta.si
059 927 619