Datum: 22.09.2023 / Ročne spretnosti, Vseživljenjsko učenje / zagorje - Posodobljeno: 13.10.2023

Dnevni center za osnovnošolce

Dnevni center je namenjen osnovnošelcem_kam, ki potrebujejo dodatno vzpodbudo pri pisanju domačih nalog in učenju. Skupaj se učimo, rešujemo domače naloge in se po opravljenem delu tudi igramo različne družabne igre.

Lokacija in cena aktivnosti

Kontaktna oseba

Društvo prijateljev mladine Zagorje ob Savi

Branko Repe

O organizaciji

Smo nepridobitno društvo, ki se s svojim delovanjem in dejavnostjo trudi za dobro otrok, mladih, staršev in družin.

Več o organizaciji

DPM Zagorje ne opravlja pridobitne dejavnosti. Društvo se financira s sredstvi iz občinskega proračuna.
Vsa sredstva, ki jih društvo prejme so namenjena izključno za njegovo delovanje, organizacijo in izvedbo aktivnosti, namenjenih otrokom, šolarjem, družinam in mladim.
Aktivnosti DPM:
Programi za prosti čas in letovanja
Programi socialno humanitarne dejavnosti (učna pomoč, botrstvo, humanitarna pomoč)
Izvedba otroških parlamentov
Projekta bralna značka in bralna miška
Zagovarja zdrave in humane medčloveške odnose
Si prizadeva za dvig kakovosti življenja otrok in mladih
Prostovoljstvo
Sodelovanje s šolami, vrtci, društvi in zavodi
Dogodki ob tednu otroka
Decembrske prireditve za otroke
Dogodki v tednu družin
OPUM Zagorje otrokom prijazno Unicefovo mesto

 

Fotogalerija

Ostale aktivnosti organizacije